Bitcoin
$ 19,178
Ethereum
$ 1,293.6
BNB
$ 285.33

Chính sách công ty

Chúng tôi tại tienkythuatso.info coi trọng sự tin tưởng mà bạn đặt vào chúng tôi khi bạn sử dụng các trang web liên kết và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Chính sách Bảo mật này sẽ đề cập rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và lưu giữ thông tin mà chúng tôi có được từ/ về bạn. Chính sách Bảo mật áp dụng cho tất cả Trang web của chúng tôi, bất kể cách bạn truy cập hoặc sử dụng chúng, bao gồm cả thiết bị di động.

KHI TRUY CẬP SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ NÀY VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CỦA CHÚNG TÔI, VÀ BẠN ĐỒNG Ý VỚI VIỆC THU THẬP, SỬ DỤNG, CÔNG KHAI VÀ CHO THUÊ THÔNG TIN ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY.

Vui lòng không sử dụng Trang web của chúng tôi nếu bạn không đồng ý với các điều kiện của Chính sách Bảo mật. Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Mọi sửa đổi sẽ được đăng trên Trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web của chúng tôi sau khi bất kỳ sửa đổi nào được đăng cho thấy rằng bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Chính sách Bảo mật không áp dụng cho thông tin bạn cung cấp cho các trang web của bên thứ ba hoặc các ứng dụng di động có thể kết nối hoặc được liên kết đến trên trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hành động bảo mật của các trang web và ứng dụng của bên thứ ba; vui lòng liên hệ trực tiếp với các trang web và ứng dụng đó để tìm hiểu về chính sách bảo mật của họ.

1. Các Loại Thông Tin Chúng Tôi Lưu Giữ

1.1. Thông tin phi cá nhân:

Khi bạn sử dụng tienkythuatso.info, hệ thống của chúng tôi thu thập dữ liệu về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi thông qua các phương tiện tự động, ví dụ: nhật ký máy chủ web, JavaScript và các công nghệ tương tự.

1.2. Thông tin cá nhân:

 1. Chúng tôi có thể lấy thông tin cá nhân của bạn từ các nguồn sau:
  – Từ bạn trực tiếp (thông qua trang web hoặc các hình thức trực tuyến);
  – Từ các bên thứ ba, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ chúng tôi cung cấp cho bạn một dịch vụ hoặc thông qua các mạng xã hội mà bạn đã sử dụng để đăng nhập vào các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.
 2. Bạn tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, bao gồm không giới hạn. Khi sử dụng Trang web, bạn đồng ý hoàn toàn và không thể thay đổi được việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu bí mật của mình, bạn đồng ý và chấp nhận rằng dữ liệu bí mật đó có thể được chuyển từ vị trí hiện tại của bạn đến máy chủ của Trang web và máy chủ của các bên thứ ba được phép, trừ khi được pháp luật hiện hành cho phép.
 3. Chúng tôi có thể thu thập các loại dữ liệu bí mật sau đây liên quan đến các người truy cập hiện tại hoặc tiềm năng của chúng tôi:
  – Thông tin liên lạc;
  – Địa chỉ IP của bạn và các số nhận dạng thiết bị di động duy nhất (chẳng hạn như ID thiết bị, ID quảng cáo, địa chỉ MAC của bạn);
  – Dữ liệu về thiết bị của bạn, chẳng hạn như hệ điều hành, loại trình duyệt và ngôn ngữ;
  – Dữ liệu vị trí trên đường;
  – GPS chính xác;
  – Dữ liệu chúng tôi thu thập bằng cookie và các công nghệ tương tự;
  – Dữ liệu chúng tôi nhận được nếu bạn kết nối công cụ của bên thứ ba với Dịch vụ (chẳng hạn như Facebook, Google…);
  – Dữ liệu cho mục đích quảng cáo và phân tích, vì vậy chúng tôi có thể cung cấp cho bạn Dịch vụ tốt hơn;
  – Nhận xét hoặc phản hồi của bạn đối với Dịch vụ (chẳng hạn như bất kỳ phản hồi nào bạn đã gửi về loại trình duyệt của bạn);
  – Thông tin về các trang web của chúng tôi được sử dụng (ví dụ: các trang đã truy cập, vị trí địa lý, thời gian dành cho trang web và mua hàng trực tuyến);
  – Ưu tiên về tiếp thị trực tuyến; và / hoặc
  – Các dữ liệu khác mà bạn chọn để cung cấp cho chúng tôi.

1.3. Thông tin khác:

 1. Đôi khi, chúng tôi có quyền lấy thông tin về các pháp nhân truy cập Trang web của chúng tôi, thông qua đại diện của họ.
 2. Chúng tôi có thể lấy thông tin về trang web của pháp nhân, tên của pháp nhân, thông tin liên hệ của pháp nhân, bao gồm cả email doanh nghiệp, quốc gia thành lập và liên kết đến ICO của pháp nhân (nếu áp dụng).

1.4. Chúng tôi có thể thu thập thông tin được đề cập trong Chính sách bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng trình duyệt web của chúng tôi. Tiện ích mở rộng trình duyệt web của chúng tôi chỉ có thể truy cập thông tin mà bạn đã cho phép truy cập cụ thể. Chúng tôi không thể và sẽ không theo dõi lịch sử duyệt web của bạn.

2. Chúng Tôi Thu Thập Thông Tin Về Bạn

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân thu thập được từ bạn, chẳng hạn như địa chỉ email và tên của bạn nếu bạn sẵn sàng cung cấp cho chúng tôi. Bạn có tùy chọn từ chối cung cấp thông tin cá nhân. Khi bạn tương tác với Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân về bạn.

3. Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Từ Hoặc Về Bạn Như Thế Nào?

3.1. Chúng tôi sử dụng thông tin phi cá nhân với các mục đích sau:

 1. Để tránh hiển thị cho bạn những quảng cáo không cần thiết hoặc yêu cầu bạn nhập lại Trang web nhiều hơn mức cần thiết;

 2. Để tính toán tổng số người truy cập vào Trang web của chúng tôi và phần nào của Trang web được yêu thích nhất;

 3. Để cải thiện nội dung của các trang web của chúng tôi và để tùy chỉnh nội dung và bố cục của các trang của chúng tôi;

 4. Cung cấp tất cả thông tin bạn yêu cầu từ Trang web, chẳng hạn như một bài báo, tin tức, đánh giá, phân tích, v.v.;

3.2. Các lĩnh vực mà chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn bao gồm, không giới hạn cung cấp cho bạn các bản tin email, phản hồi, và đặc biệt là khả năng bình luận về các bài báo và các hình thức tương tác. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của bạn, bạn có thể nhận được email quảng cáo không thường xuyên từ chúng tôi và các đối tác được lựa chọn cẩn thận với thông tin về các ưu đãi hoặc dịch vụ đặc biệt nếu bạn thay mặt chúng tôi đồng ý cho chúng tôi thực hiện các hành vi đó. Bạn cũng có thể nhận được các cảnh báo quản trị ảnh hưởng đến hoạt động của Trang web thông qua email từ chúng tôi. Bạn có thể rút lại thỏa thuận nhận email quảng cáo điện tử bất kỳ lúc nào bằng cách viết thông báo rút tiền cho tienkythuatso.info hoặc bằng cách nhấp vào “nút hủy đăng ký” trong bất kỳ email của tienkythuatso.info.

3.3. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các loại bên thứ ba như sau:

 1. Các nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật hỗ trợ với trang web và cơ sở hạ tầng của chúng tôi,

 2. Nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba, nơi nhà cung cấp lưu trữ dữ liệu cá nhân có liên quan thay mặt cho chúng tôi;

 3. Cố vấn chuyên môn như cố vấn, kế toán, cố vấn thuế, kiểm toán và môi giới bảo hiểm;

 4. Các nhà cung cấp giúp chúng tôi tạo và đối chiếu các đánh giá liên quan đến hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi;

 5. Các công ty quảng cáo và khuyến mại thay mặt chúng tôi thực hiện chiến lược quảng cáo và quảng bá các sản phẩm hoặc dịch vụ của riêng họ mà bạn có thể quan tâm;

 6. Các nhà cung cấp dịch vụ giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ của mình.

3.4. Thông tin của bạn có thể được chia sẻ với các cơ quan hành pháp hoặc chính phủ.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin bí mật của bạn để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, gian lận bị nghi ngờ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn của bất kỳ người nào, vi phạm các thỏa thuận của chúng tôi hoặc theo yêu cầu theo luật.

4. Cookies

4.1. Cookies là các tệp dữ liệu nhỏ có thể chứa một mã định danh duy nhất ẩn danh. Cookie được Trang web gửi đến trình duyệt của bạn và được lưu trữ trên đĩa cứng của máy tính của bạn.

4.2. Giống như các trang web khác, chúng tôi thu thập thông tin qua “cookie”. Trên Trang web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng cookie để thu thập dữ liệu về lượt truy cập của bạn, cho phép bạn di chuyển từ trang này sang trang khác, đếm khách truy cập và xác định những phần và dịch vụ nào trên Trang web của chúng tôi phổ biến. Điều này cho phép chúng tôi thu thập phản hồi và liên tục phát triển Trang web của mình để phục vụ người tiêu dùng tốt hơn. Cookie không cho phép chúng tôi thu thập thông tin cá nhân về bạn và chúng tôi thường không lưu giữ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn đã gửi cho chúng tôi trong cookie của bạn.

4.3. Nếu bạn muốn, bạn có thể kiểm soát hoặc xóa cookie. Bạn có thể xóa bất kỳ cookie nào đã có trên máy tính của mình và hầu hết các trình duyệt có thể được định cấu hình để ngăn chúng được đặt ở đó. Tuy nhiên, một số dịch vụ và chức năng của Trang web của chúng tôi có thể không hoạt động bình thường nếu bạn làm điều này.

5. Lưu Giữ Dữ Liệu

5.1. Chúng tôi sẽ lưu thông tin của bạn trong thời gian cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ hoặc để thực hiện các trách nhiệm pháp lý của chúng tôi. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn miễn là thông tin đó được yêu cầu tuân thủ các yêu cầu pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

5.2. Hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ tienkythuatso.contact@gmail.com, bạn có thể nhận được xác nhận bất kỳ lúc nào về việc dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn có đang được xử lý hay không.

5.3. Bạn có quyền truy cập và xuất dữ liệu của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với tienkythuatso.contact@gmail.com.

6. Khiếu Nại Quyền Riêng Tư

Bạn có quyền phản đối bất kỳ lúc nào việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích tiếp thị của riêng chúng tôi bằng cách nhấp vào nút đặc biệt và chọn không nhận mọi thông tin liên lạc. Bạn cũng có thể chọn không tham gia xử lý bằng cách gửi email đến tienkythuatso.contact@gmail.com.

7. Làm Thế Nào Để Chúng Tôi Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân?

7.1. Chúng tôi duy trì các biện pháp hành chính, kỹ thuật và vật lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn chống lại việc phá hủy, mất thông tin, thay đổi, truy cập, tiết lộ hoặc sử dụng bất hợp pháp hay trái phép.

7.2. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn việc dữ liệu cá nhân của bạn bị mất, sử dụng/ truy cập trái phép, bị thay đổi hoặc tiết lộ. Hơn nữa, chúng tôi hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu của bạn đối với nhân viên, công ty và các bên thứ ba khác có nhu cầu kinh doanh hợp pháp cần biết. Họ sẽ chỉ xử lý dữ liệu của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và bị ràng buộc bởi tính bảo mật.

Chúng tôi có các quy trình để giải quyết mọi vi phạm dữ liệu bị nghi ngờ và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và cơ quan có thẩm quyền thích hợp nếu chúng tôi bị buộc phải làm như vậy về mặt pháp lý.

8. Chúng Tôi Lưu Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn Trong Bao Lâu?

Chúng tôi sẽ chỉ giữ dữ liệu cá nhân của bạn chừng nào cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu được thu thập liên quan đến yêu cầu của bạn thông qua trang web của chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

9. Liên Kết Của Bên Thứ Ba

Theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể bao gồm hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba trên Trang web. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này có các quy tắc bảo mật của riêng họ. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với nội dung hoặc hoạt động của các dịch vụ được kết nối. Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng duy trì tính ổn định của Trang web của mình và đánh giá cao mọi góp ý về các dịch vụ này.

10. Các Thay Đổi Đối Với Chính Sách Bảo Mật

Chính sách Bảo mật này có thể được cập nhật định kỳ và không cần thông báo trước cho bạn để phản ánh những thay đổi trong chính sách thông tin cá nhân của chúng tôi. Đối với những thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn chính sách bảo mật nổi bật trên Trang web của chúng tôi.

11. Người Dùng Dưới Mười Ba Tuổi

Trang web của chúng tôi dành cho những người trên mười ba tuổi. Nếu chúng tôi phát hiện ra thông tin được thu thập từ người dùng dưới mười ba tuổi trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó.

12. Quyền Của Bạn

Bạn có thể tùy chọn để lấy thông tin từ chúng tôi về cách chúng tôi quản lý dữ liệu cá nhân của bạn, để truy cập các bản sao của tất cả dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ và để dữ liệu cá nhân của bạn được chỉnh sửa hoặc xóa khỏi hệ thống của chúng tôi. Bạn cũng có thể hạn chế hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu. Chúng tôi không đưa ra quyết định chủ yếu dựa trên xử lý tự động, bao gồm cả việc lập hồ sơ.

Nếu bạn cho phép chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn, bạn có thể rút lại bất kỳ lúc nào. Xin lưu ý rằng ngay cả khi bạn rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi vẫn có thể sử dụng sự đồng ý mà bạn đã cung cấp làm cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trước khi bạn rút lại.

Bạn có thể phản đối việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi tuyên bố rằng chúng tôi dựa vào lợi ích kinh doanh hợp pháp của mình để làm như vậy.

Nếu bạn muốn chúng tôi ngừng sử dụng và xử lý thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn, cũng như rút dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email tienkythuatso.contact@gmail.com. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày.

13. Luật Pháp

13.1. Bất kể điều gì trái ngược trong Chính sách, chúng tôi có thể giữ hoặc tiết lộ thông tin của bạn nếu chúng tôi tin rằng việc tuân thủ luật, quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ là cần thiết một cách hợp lý; để bảo vệ sự an toàn của bất kỳ người nào; để giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật; hoặc để bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi hoặc người truy cập của chúng tôi.

13.2. tienkythuatso.info có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan bảo vệ dữ liệu, quan chức chính phủ và các cơ quan chức năng khác khi tienkythuatso.info bị ràng buộc về mặt pháp lý để làm như vậy hoặc để bảo vệ sự an toàn của người truy cập và tienkythuatso.info.

14. Quyền Sử Dụng

Khi truy cập và sử dụng Trang web, bạn đồng ý rằng bạn chỉ có thể tải xuống Trang web hoặc bất kỳ phần nào trong nội dung của nó, bao gồm văn bản, ảnh, đồ họa, video, tài liệu âm thanh, phần mềm hoặc bất kỳ hình thức nội dung nào khác, cho riêng bạn sử dụng cho cá nhân / Phi thương mại.

Trừ khi được chỉ định ở trên, bạn không được sao chép, tái sản xuất, nhân bản, phát sóng, tải xuống, lưu trữ (trong bất kỳ phương tiện nào), truyền tải, bán lại, hiển thị hoặc phát trước công chúng, điều chỉnh hoặc thay đổi Nội dung theo bất kỳ cách nào cho bất kỳ mục đích nào khác mà không cần thông báo trước sự đồng ý bằng văn bản của tienkythuatso.info.

tienkythuatso.info sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả bản quyền, đối với nội dung có thể truy cập (hoặc có sẵn để tải xuống).

15. Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, các điều khoản về chính sách của Trang web chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ tienkythuatso.contact@gmail.com.

Đã đăng ký Bản quyền.