Bitcoin
$ 19,151
Ethereum
$ 1,292.6
BNB
$ 285.16

Điều khoản sử dụng

Tổng quan

Website này (gọi chung là “Trang”) được xuất bản và duy trì bởi tienkythuatso.info hoặc các công ty con hay văn phòng chi nhánh của công ty (gọi chung là “tiền kỹ thuật số”). Khi sử dụng Trang, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu rõ trong thông báo pháp lý này, trong Chính sách bảo mật và mọi luật và quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định kiểm soát xuất khẩu (gọi chung là ” Điều khoản sử dụng”). Bạn tuyên bố mình có quyền hợp pháp để chấp nhận Điều khoản sử dụng này thay mặt cho chính bạn cũng như cho bất cứ bên nào mà bạn đại diện. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Trang.

Thay đổi hoặc chỉnh sửa

Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này. Do vậy, bạn nên vào các trang này mỗi khi truy cập Trang. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang sau khi chúng tôi đã thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này, điều này có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng mới.

Bảo mật thông tin

Các đường truyền Internet thường không hoàn toàn được đảm bảo về tính bảo mật và độ an toàn. Bạn hiểu rằng mọi thông điệp hoặc thông tin mà bạn gửi trên Trang có thể bị người khác đọc hoặc chặn lại. Hơn nữa, bạn cũng không được cho bất cứ ai biết mật khẩu. Ngoài ra, nếu bạn dùng chung máy tính với người khác, bạn nên thoát khỏi Trang và đóng cửa sổ trình duyệt khi đã sử dụng xong. Trong bất kỳ trường hợp nào, tienkythuatso.info cũng sẽ không chịu trách nhiệm về mọi hành vi trái phép của các bên thứ ba liên quan đến âm mưu phá hỏng các giao thức bảo mật của Trang.

Liên kết

Để tiện cho bạn, Trang có thể chứa các liên kết đến những trang trên Internet do các bên thứ ba sở hữu, công bố hoặc duy trì. Các trang liên kết không thuộc quyền quản lý của chúng tôi và do đó, tienkythuatso.info không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết đó. tienkythuatso.info nghiêm cấm các liên kết dẫn đến Trang mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Các liên kết sẽ không, cũng như không nhằm mục đích, tạo ra hoặc dẫn đến sự liên kết pháp lý giữa tienkythuatso.info và bất kỳ bên thứ ba nào, bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào về phía tienkythuatso.info đối với nội dung, lời khuyên, các bài giới thiệu, các sản phẩm hoặc dịch vụ của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bất cứ sự xác nhận, bảo hành hay bảo đảm nào về các sản phẩm và dịch vụ hay hiệu quả hoặc chất lượng của chúng.

Bạn xác nhận rằng mình có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản và điều kiện của mọi trang liên kết đó.

Bên cạnh đó, không có thông tin nào trên tienkythuatso.info nên được coi là lời khuyên đầu tư. tienkythuatso.info không phải là một cố vấn đầu tư và bạn đồng ý không coi đó là lý do hoặc nguyên nhân để thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tất cả các bài báo chỉ đơn giản là thông tin.

Bạn đồng ý không coi tin tức hoặc dữ liệu thị trường (danh sách tiền xu và cơ sở dữ liệu ICO) trên trang web này là lời mời đầu tư vào bất kỳ loại tiền điện tử nào, cung cấp tiền xu ban đầu hoặc các công cụ tài chính khác.

Mua và giao dịch tiền điện tử nên được coi là một hoạt động có rủi ro cao. tienkythuatso.info đặc biệt khuyến khích bạn tham khảo ý kiến ​​của cố vấn đầu tư đã đăng ký hoặc chuyên gia đầu tư đủ điều kiện và tự mình thẩm định trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. tienkythuatso.info không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh, bị cáo buộc hoặc theo cách khác, liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên trang web.

Quyền sở hữu Nội dung được nộp

Khi đăng tải Nội dung được nộp, bạn cho phép tienkythuatso.info sử dụng, sao chép, công bố công khai, hiển thị, phân phát và chỉnh sửa Nội dung được nộp theo cách thức không độc quyền, miễn phí tiền bản quyền, sử dụng lâu dài và không thể thu hồi. Điều này bao gồm quyền chuẩn bị các công việc phát sinh liên quan hoặc kết hợp Nội dung được nộp với các công việc khác cũng như cấp phép thêm cho nội dung tương tự.

Tienkythuatso.info có thể cung cấp cho người dùng cuối nhiều dịch vụ khác nhau (chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở, dịch vụ đồng bộ hóa). Bạn chịu trách nhiệm về mọi thông tin mà bạn đã đồng bộ hóa với điện thoại như: danh bạ, lịch, trang yêu thích, ghi nhớ, công việc, hình ảnh và các dữ liệu khác.

Tienkythuatso.info không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với mọi hành vi xóa hoặc sự cố liên quan đến việc xử lý, đồng bộ hóa hoặc lưu trữ dữ liệu của bạn. tienkythuatso.info không chịu trách nhiệm về mọi hành vi xóa bất kỳ dữ liệu nào.

TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO tienkythuatso.info CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ MỌI MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP HAY DO HẬU QUẢ PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO HOẶC VỀ MỌI HÀNH VI LƯU ĐÈ DỮ LIỆU HOẶC MỌI HÀNH VI XÓA DỮ LIỆU HOẶC TẬP TIN CÁ NHÂN (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở DANH BẠ, BÀI HÁT VÀ HÌNH ẢNH) VỐN XẢY RA DO SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO.

Bạn xác nhận rằng tienkythuatso.info có quyền xóa các dữ liệu của bạn bất cứ lúc nào mà không cần lý do.

Mọi dữ liệu bạn gửi qua (các) dịch vụ sẽ được xử lý theo Chính sách bảo mật của tienkythuatso.info. Bạn cấp cho tienkythuatso.info mọi giấy phép và quyền hạn cần thiết để xử lý và sử dụng dữ liệu của bạn nhằm cung cấp cho bạn (các) dịch vụ.

Ứng xử trực tuyến

Nếu phân phát nội dung hoặc thêm các nhận định, bạn cho phép tienkythuatso.info sửa đổi, sao chép, phân phát, tạo các phiên bản phát sinh và công bố nội dung này dưới mọi hình thức và phương tiện truyền tải mà tienkythuatso.info lựa chọn. Bạn tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý về mọi hoạt động của mình trên Trang. Dưới đây liệt kê một số, nhưng không phải tất cả, các vi phạm có thể dẫn đến việc chấm dứt khả năng truy cập của bạn vào Trang:

  • Truyền tải, công bố hoặc tiếp tay cho việc phân phát nội dung bất hợp pháp, phỉ báng, có hại, đe dọa, quấy rối, sỉ nhục, xúc phạm về mặt chủng tộc, đạo đức hoặc tôn giáo, tục tĩu, khêu gợi, khiêu dâm, làm mất danh dự hoặc có thể bị phản đối.
  • Quấy rối, đe dọa, gây cản trở hoặc quấy rầy người dùng khác dưới hình thức không mong muốn.
  • Công bố hoặc truyền tải mọi dữ liệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Sử dụng ngôn ngữ thô tục hoặc lăng mạ.
  • Mạo nhận người khác. Bạn không được phép mạo nhận người dùng khác hoặc bất cứ cá nhân nào khác.
  • Cố đánh cắp mật khẩu của người dùng khác.
  • Công bố mọi tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mãi.
  • Tải lên vi rút, phần mềm gián điệp hoặc chương trình phần mềm có hại hoặc độc hại khác.

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tienkythuatso.contact@gmail.com