Bitcoin
$ 19,116
Ethereum
$ 1,288.0
BNB
$ 284.90

Liên Hệ Quảng Cáo

Tienkythuatso là một trong những trang web truyền thông tiền điện tử hàng đầu tại Việt Nam với gần 200 nghìn người xem trang mỗi ngày. Chúng tôi hiện là 1 trong những phương tiện truyền thông lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp Blockchain Việt Nam . Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể đóng góp vào dự án của bạn với tư cách là đối tác truyền thông và giúp thu hút sự chú ý của cộng đồng. Chúng tôi chịu trách nhiệm về hơn 100.000 nhà giao dịch và những người yêu thích tiền điện tử nhiệt tình và thực hiện chiến lược dựa trên kết quả, với mục tiêu tăng cường hiểu biết của công chúng và sự chấp nhận ý tưởng của bạn.